AktualnościKontaktO nasNasza ofertaSzkoleniaReferencjeNapisz do nas
   
Aktualności


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości odpowiedzialna za wdrażanie PO Innowacyjna Gospodarka
czwartek, 17 stycznia 2008

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie odpowiadała za działania w ramach czterech osi priorytetowych.

Minister Gospodarki Waldemar Pawlak podpisał na początku stycznia z prezesem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) umowę w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) na lata 2007 – 2013. Na działania powierzone Agencji zostanie przeznaczone ok. 2,7 mld euro.

Na mocy podpisanej umowy PARP będzie odpowiedzialna m.in. za wybór projektów, zawieranie umów z beneficjentami, monitorowanie i kontrolę realizacji projektów, przyjmowanie i weryfikowanie wniosków o płatność oraz dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów.

W ramach PO IG Agencja będzie wdrażać następujące działania:


 • Oś Priorytetowa 3. Kapitał dla innowacji
  • 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej,
  • 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP,
 • Oś Priorytetowa 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
  • 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R,
  • 4.2 Inwestycje związane z działalnością B+R w przedsiębiorstwach,
  • 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym,
 • Oś Priorytetowa 5. Dyfuzja Innowacji
  • 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym,
  • 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym,
  • 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności,
  • 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną,
 • Oś Priorytetowa 6. Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym
  • 6.1 „Paszport do eksportu”.

PARP będzie udzielać wsparcia innowacyjnym projektom technologicznym o znaczeniu ponadregionalnym, niezależnie od sektora czy branży, których dotyczą. Jedynymi ograniczeniami będą regulacje dotyczące pomocy publicznej oraz interwencji EFRR. Innowacyjność na poziomie lokalnym lub regionalnym będzie natomiast promowana i wspierana w Regionalnych Programach Operacyjnych i Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej. W gestii Ministra Gospodarki znajduje się ok. 48 proc. środków z 8,3 mld euro dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013.

Uroczyste podpisanie umowy dotyczącej Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy
środa, 09 stycznia 2008

20 grudnia 2007 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała umowę dotyczącą wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Program ten jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które wstąpiły do UE w dniu 1 maja 2004 r. Podpisanie tego dokumentu oznacza uruchomienie ponad 1 mld franków szwajcarskich dla dziesięciu nowych państw członkowskich, z czego niemal połowa (ok. 489 mln CHF, czyli ok. 310 mln euro) przeznaczona będzie na pomoc dla naszego kraju.

Negocjacje Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy


W październiku 2007 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zakończyło negocjacje z partnerem szwajcarskim w sprawie kształtu Umowy ramowej pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną o wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej. 7 listopada 2007 r. polska Rada Ministrów, a 21 listopada 2007 r. Szwajcarska Rada Federalna zatwierdziły ten dokument.


Czytaj dalej...
Zbliża sie trzeci nabór wniosków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
środa, 09 stycznia 2008

Uprzejmie informujemy, iż trzeci, ostatni nabór wniosków o dofinansowanie pojedynczych projektów oraz programów w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego rozpocznie się na początku lutego 2008 r. i będzie trwał dwa miesiące.


Stan prac nad szwajcarsko-polskim programem współpracy
wtorek, 11 grudnia 2007

W związku z pojawiającymi się pytaniami na temat wdrażania Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy, informujemy, że w październiku 2007 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zakończyło negocjacje z partnerem szwajcarskim w sprawie kształtu Umowy ramowej pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną o wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej.


7 listopada 2007 r. polska Rada Ministrów, a 21 listopada 2007 r. Szwajcarska Rada Federalna zatwierdziły ten dokument. Zgodnie z ustaleniami ze stroną darczyńców, uroczyste podpisane Umowy ramowej przez wszystkie 10 państw – beneficjentów, w tym Polskę, zostało zaplanowane na 20 grudnia 2007 r. Obecie przygotowujemy szczegółowy system zarządzania i wdrażania programu oraz niezbędną dokumentację programową.

Na podstawie wstępnych rozmów ze stroną szwajcarską, ocenia się, że program zostanie uruchomiony w 2008 r. W związku z powyższym, wszelkie informacje o postępie prac nad jego wdrażaniem, istotne z punktu widzenia potencjalnych wnioskodawców, będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Planowany nabór wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy norweskich
czwartek, 08 listopada 2007

Ogłoszenie trzeciego, ostatniego naboru wniosków na dofinansowanie pojedynczych projektów i programów planowane jest na przełom 2007 i 2008 r.

Z trzeciego naboru wniosków wykluczone będzie aplikowanie w ramach trzech poniższych priorytetów:
 • Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego;
 • Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego;
 • Badania naukowe.
« start « wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dalej » koniec »

Pozycje :: 28 - 36 z 86
 

do góry